تاثیر پتاشیم(پتاسیم) در تولید سیب

تاثیر پتاشیم(پتاسیم) در تولید سیب

پتاشیم جزئ عناصر معروف برای سیب است. کود های پتاس دار موجب افزایش آنتوسیانین می‌شوند و تا حدودی اثرات منفی کود های نیتروژن را خنثی می کنند.

پتاسیم از طریق افزایش نمو میوه باعث تجمع رنگدانه آنتونسیانین و در نتیجه بهبود رنگ قرمز در میوه سیب می‌شود

 باغداران عزیز

 برای تولید میوه سیب و میوه باکیفیت عالی و مصرف کودهای آلی پتاشیم بالا و کلسیم را فراموش نکنید. زیرا عناصر پتاشیم بخاطر طعم میوه و رنگ میوه می‌باشد همچنین عناصر کلسیم بخاطر مستحکم دیوار سلولی است..

دوره انبار داری ( ذخیره نمودن سیب را بالا برده) و زمان مصرف این فرمول ها موقع که میوه سیب به اندازه فندوق تا 20 روز قبل از رسیدن میوه قابل استفاده است.