محصولات زراعتی ولایات افغانستان

محصولات ولایات

برای دیدن اطلاعات نمایندگی‌ها و محصولات هر کدام از ولایات افغانستان، می‌توانید ولایت مورد نظر خود را از لیست زیر یا از روی نقشه انتخاب کنید. اطلاعات مربوط به آن ولایت در سمت راست نقشه نمایش داده می‌شود.

ولایتکابل
نام نمایندهآقای تاجیک
آدرسسرک دوم، کارته نو، روبروی ساختمان کاروان مال، سر نبش، دکان شماره 2